Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Climatebase.ru

Архив климатических данных

Yamal

Cape Kharasovoy #20856 Halyasavei #23656
Imeni Popova #20667 Jambur #23333
Kikiakki #23662 Krasnoselkup #23465
Nadym #23445 New Urengoj #23358
Novy Port #23424 Noyabrsk #23657
Nyda #23345 Ra-Iz #23331
Salehard #23330 Sidorovsk #23365
Tarko-Sale #23552 Tazovskiy #23256
Yanov Stan #23463 Yar-Sale #23341